Stephy 撞 散 側 田

鄧 麗 欣 ( Stephy ) 和側 田 合 作 拍 攝 新 戲 《 保 持 愛 你 》 其 中 一 個 單 元 《 無 聲 勝 有 聲 》 , 故 事 講 側 田 扮 演 的歌 手 , 暗 戀 有 聽 障 的 花 店 職 員 Stephy , 經 常 在 花 店 外 徘 徊 偷 看 女 方 。 Stephy 除 了要 扮 聽 障 人 士 學 手 語 外 , 又 要 踩 一 架 又 大 又 重 的 三 輪 車 , 她 花 盡 九 牛 二 虎 之 力 去 踩, 其 中 一 幕 她 來 不 及 煞 車 而 撞 倒 側 田 , 幸 好 側 田 只 是 擦 傷 小 腿 , 但 Stephy 卻 很 內疚 , 反 要 側 田 安 慰 。

一 姐 只 屬 稱 號

另 外 , Stephy 昨 日 到 港 鐵 九 龍 站 某 酒 店 出 席 頒 獎 禮 , 講 到 一 直 傳 不 和 的 傅 穎 前 日表 示 有 人 在 blog 上 抹 黑 她 爭 做 一 姐 , 又 聲 稱 自 己 只 是 「 阿 四 」 , 似 是 影 射 Stephy , Stephy 對 此 說 : 「 咁 一 定 唔 係 我 , 我 都 冇 blog , 同 埋 我 覺 得 唔 使 爭 做 乜 野 一 姐 , 呢 啲 只 係 稱 號 。 」

側田在片中寫情歌示愛,令Stephy感動落淚。

Stephy 在 新 片 中 要 踩 一 架 又 大 又 重 的 三 輪 車 。

在 戲 中 扮 歌 手 的 側 田 , 暗 戀 有 聽 障 的 花 店 職 員 Stephy 。