Football dog~~~ so cham~

Football dog~~~ so cham~

http://dl3.dumpalink.com/media/s2w3zGMhN939/t0wvxSGJUrQ7.wmv

seeee

seeeeeee

see seeeeeeeeeee

我要看看~~~

看看蜡1 .

ccccccccccccccccccccccccccc

i wan help dog dog

[s:18] [s:18] [s:18]

why so cham???

shall i take a look…?

wooooo…dog dog …!!!

foolball dog! funny funny!!

看看先…

let me see how cham??

到底有多惨呢?

为什么可怜!没有人要?

have a look to ur foorball dog lar… know kick banana?

足球狗狗?

会踢足球的狗狗?我要看